Sleva 10% na všechny tvoje nákupy s kódem DESET
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 10-17 hod.)
0 ks
za 0,00 CZK
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 500,00 CZK a máte dopravu ZDARMA
 1. Úvod
 2. INFO
 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Blog
Perníkové muffiny od @jihoceska_co_rada_pece
07.04.2022 Recepty
Perníkové muffiny od @jihoceska_co_rada_pece
Recept na perníkové muffiny pečené v papírových košíčcích od Isabelle Rose. číst celé
Kynutý ovocný koláč se švestkami
12.01.2022 Recepty
Kynutý ovocný koláč se švestkami
Další skvělý recept na kynutý ovocný koláč se švestkami od @jihoceska_co_rada_pece číst celé
BLACK FRIDAY 2021 BLACK FRIDAY 2021
Největší BLACK FRIDAY v našem obchodě v plném proudu! číst celé
Zobrazit všechny články

Najdete nás i na MALL.CZ

 

SLEDUJTE NÁS NA SÍTÍCH

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Tyto obchodní podmínky (dále jen jako „OP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím Ing. Jan Trudák IČ: 87820561, místem podnikání Červený Vrch 1221/61, Děčín, 40502 (dále jen jako „prodávající“), a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.vybersitonej.cz používající emailové adresy vybersito@email.cz .


V případě, že kupujícím je spotřebitel, uplatní se pro něj vedle všech ustanovení OP i zvláště ta ustanovení těchto OP, u nichž je označen jako „spotřebitel“ nebo „spotřebitel-kupující“ nebo z jejichž znění jinak plyne, že se týkající kupujícího, který je spotřebitelem. Ustanovení, u nichž je uvedeno „kupující-spotřebitel“ či „spotřebitel-kupující“, neplatí pro kupujícího, který není spotřebitelem.


Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.


2. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SLMOUVY

Prodávající sděluje, že
Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení se náklady řídí podmínkami operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy); náklady na komunikaci na dálku si hradí kupující,
Požaduje úhradu kupní ceny buď v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2101101280/2010, vedený u FIO Banka (dále jen „účet prodávajícího) nebo bezhotovostně platební kartou.
Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávající uváděny (nejsem plátcem DPH), včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného způsobu dopravy zboží a způsobu platby kupní ceny.
V případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;


Odstoupení od smlouvy musí zaslat kupující na emailovou adresu vybersito@email.cz 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: 
O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel-kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající. Stížnosti je třeba zaslat na emailovou adresu vybersito@email.cz. Vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, ze kterého byla stížnost odeslána.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Prodávající je oprávněn znění OP měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz 

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


Veškerá prezentace zboží umístěná na internetových stránkách www.vybersitonej.cz je informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením však není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.


Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na internetových stránkách www.vybersitonej.cz.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 
objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku na internetových stránkách obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 


Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ ODESLAT OBJEDNÁVKU “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.


Objednávku odešle kupující prodávajícímu prostřednictvím nástroje na internetových stránkách, o čemž bude informován hlášením „vaše objednávka byla odeslána“. Před samotným objednáním zboží je kupující povinen odsouhlasit znění těchto obchodních podmínek. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).


Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena teprve okamžikem, kdy prodávající doručí kupujícímu oznámení o přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, je prodávající oprávněn zaslat kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávající uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Opět uvést, zda je prodávající plátce DPH. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného způsobu dopravy zboží a způsobu platby kupní ceny.
Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu: 
Před odesláním objednaného zboží bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2101101280/2010, vedený u FIO Banka (dále jen „účet prodávajícího) nebo bezhotovostně platební kartou. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od potvrzení objednávky;
Dobírkou - cena zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhrazena dopravci, při převzetí zboží.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
V případě platby ceny zboží bezhotovostně před odesláním zboží (viz. čl. 4.2. písm. a) OP) platí, že se kupní smlouva ruší pokud kupující neuhradí kupní cenu zboží do 10 dnů ode dne potvrzení objednávky.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby poskytnutého prodávajícím. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
S ohledem na ust. čl. 4.1. těchto obchodních podmínek se ust. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej.


5. DODÁNÍ ZBOŽÍ


Prodávající dodá zboží kupujícímu prostřednictvím přepravce Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599 , IČ: 47114983.


Zvolený způsob dodání zboží nemůže kupující měnit, nedohodne-li se s prodávajícím jinak. Cenu přepravy zboží hradí kupující společně s kupní cenou zboží za podmínek stanovených pro úhradu ceny zboží a to dle ceníku uvedeného na www.vybersitonej.cz
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Ceny přepravy a dodací podmínky platí pouze v případě dodání zboží na území České republiky. V případě dodání do jiného místa platí zvláštní podmínky dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím, které budou upraveny dodatečným ujednáním po uzavření kupní smlouvy.


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZE ZÁRUKY


Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, zejména že má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které výrobce popsal, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Projeví-li se vada zboží zakoupeného spotřebitelem v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží zakoupeného spotřebitelem v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká: 


u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: 
na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
na odstranění vady opravou věci,
na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.


Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávající.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit. 
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.


7. REKLAMAČNÍ ŘÁD


Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Reklamaci uplatňuje kupující prostřednictvím emailové adresy vybersito@email.cz,doporučeným dopisem nebo telefonicky. Prodávající potvrdí emailem přijetí reklamace bez zbytečného odkladu po jejím doručení. 


Kupující musí při reklamaci uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení u výrobce. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě kupujícímu sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku emailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.


8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Kupující-spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy jednak za podmínek a způsobem uvedených v čl. 2 těchto obchodních podmínek a dále za podmínek uvedených v čl. 7 obchodních podmínek. 
Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, zašle nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zpět zboží, které od prodávající obdržel, a to na své náklady i tehdy, pokud zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Zboží je povinen kupující-spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, čisté a ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem.
Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu-spotřebiteli dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží předá nebo prokáže odeslání zboží.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto OP. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat pouze na emailovou adresu vybersito@email.cz. Prodávající potvrdí kupujícímu-spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.


9. UŽIVATELSKÝ ÚČET


Kupující je oprávněn se tzv. registrovat na webových stránkách prodávající za účelem nákupu zboží od prodávajícího. Registrací vznikne kupujícímu tzv. uživatelský účet. V případě, že to webové rozhraní umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
Při registraci na webové stránce uvede kupující své správné jméno, příjmení, adresu, telefon, emailovou adresu. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Zboží bude následně dodáváno kupujícímu podle údajů, které uvedl při registraci nebo změně údajů registrace.
Přístup k uživatelskému účtu je kupující povinen si zabezpečit uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
Prodávající může zrušit jakýkoli uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně ustanovení těchto OP).


10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) či speciálních marketingových akcí. Kupující dobrovolně poskytuje prodávajícímu tyto osobní údaje a souhlasí s jejich zpracováním (jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo), a to za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu prodávající. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může kupující požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Prodávající pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Právní vztah mezi kupujícím a prodávající podléhá právnímu řádu České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany tímto sjednávají, že se vztah řídí právním řádem České republiky.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Děčín dne 8. 12. 2016
Ing. Jan Trudák, Červený Vrch 1221/61, Děčín, 40502, IČ 87820561

 

VZOR Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát:

 • Jan Trudák, IČ: 87820561
 • místem podnikání Červený Vrch 1221/61
 • Děčín, 40502
 • emailová adresa vybersito@email.cz

Oznamuji/oznamujeme (*******************), že tímto odstupuji/odstupujeme (*****************) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*******************)/o poskytnutí těchto služeb (******************)
Datum objednání (********)/datum obdržení (********)


Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum (**************)

Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

              


 

Proč vybersitonej.cz
 • Při nákupu nad 1500 Kč doprava ZDARMA
 • Zasíláme i na Slovensko
 • Slevové akce a kupóny
 • Kvalitní a originální produkty
 • Pravidelná nabídka novinek
 • Zboží skladem odesíláme do 2 pracovních dnů
 • Široká nabídka platebních metod

 

ThePay – Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, Equa Bank, superCASH, Sberbank, QR platba, Bitcoin

Kde nás najdete

Oblouková 579/1, Děčín, 40502

Kontakty
Zákaznická podpora
Zákaznická podpora
(Po-Pá, 10-17 hod.)
© Všechna práva vyhrazena www.vybersitonej.cz